• Liên hệ công việc: iide@utt.edu.vn

Khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Đại học

Thực hiện Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngày 20/01/2024 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức khai giảng trực tuyến lớp “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”. Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2022 và Công văn số 4600/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 03/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT giao nhiệm cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Dự Lễ khai giảng có TS. Đinh Quang Toàn - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số; TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trường phòng TCCB; TS. Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng Kinh tế số, Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số; Ban tổ chức lớp học cùng các đồng chí học viên là Giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ GTVT và một số Trường bạn cùng tham gia khóa học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng khoá học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Đinh Quang Toàn - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, tác phong chuyên nghiệp đối với người giảng viên trong thời đại mới. Chương trình với 11 chuyên đề được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước;

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học;

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo hình thức kết hợp Trực tiếp và trực tuyến, TS. Đinh Quang Toàn đề nghị các Giảng viên tham gia giảng dạy, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế cô đọng và cập nhật những nội dung nghiệp vụ, cơ chế chính sách mới trong môi trường giáo dục đại học; đồng thời yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện đầy đủ quy chế chương trình đào tạo, mạnh dạn trao đổi, tương tác với giảng viên để tiếp thu hiệu quả nhằm đạt kết quả cao nhất khi kết thúc khóa học. TS. Đinh Quang Toàn cũng yêu cầu Ban tổ chức lớp học và Giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm đến học viên và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị nhằm phục vụ hiệu quả công tác hỗ trợ lớp và học viên khóa học.

* Một số hình ảnh tại buổi Khai giảng trực tuyến khoá học:

TS. Đinh Quang Toàn - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ GTVT, phát biểu chỉ đạo tại buổi Khai giảng khoá học

Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng Kinh tế số, Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số công bố Quyết định thành lập lớp

Viện ĐMST&KTS./.