• Liên hệ công việc: iide@utt.edu.vn
Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân viên CAD OPERATOR
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam thông báo tuyển dụng. Dựa trên các bản vẽ nhà gỗ có sẵn do các kiến trúc sư thiết kế, sử dụng phần mềm CAD Nhật để thiết kế, gia công chính xác các bản vẽ thi...

Công ty CP Xây dựng VNC thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty CP Xây dựng VNC thành lập ngày 8/6/2007 là doanh nghiệp CP được thành lập bởi cổ đông thể nhân. Do nhu cầu nhân sự cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty CP xây dựng V...

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư XDCT Giao thông 1 - CIENCO 1 thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư XDCT Giao thông 1 - CIENCO 1 thông báo tuyển dụng...

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) thông báo tuyển dụng...

Công ty TNHH ADO tuyển dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH ADO (100% vốn đầu tư của MASUOKA GUMI - Nhật Bản) tuyển dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp...