• Liên hệ công việc: iide@utt.edu.vn

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo trì trong quản lý khai thác cầu đường bộ

Ngày 20/6/2020, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng) tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý bảo trì đường bộ Sông Hồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đường bộ Hà Nội khai giảng khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ khai thác, bảo trì cầu đường bộ cho cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị.

Tới tham dự lễ khai giảng khoá đào tạo, về phía Nhà trường có TS. Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Tuyển Tâm - Giảng viên khóa đào tạo;  đại diện cho lãnh đạo 2 đơn vị có ông Nguyễn Xuân Hiệp - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý bảo trì đường bộ Sông Hồng cùng các học viên là cán bộ, nhân viên của 2 đợn vị tham gia khóa đào tạo

TS. Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng phát biểu tại lễ khai giảng khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ khai thác, bảo trì cầu đường bộ

Đây là khoá đào tạo về công tác bảo trì, quản lý và khai thác cầu đường bộ, nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý bảo trì đường bộ Sông Hồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đường bộ Hà Nội. Trong thời gian học tập các học viên sẽ được cung cấp kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ; hệ thống tổ chức quản lý và công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; công tác quản lý, khai thác và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống quản lý và bảo trì đường bộ ….

Toàn cảnh khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ khai thác, bảo trì cầu đường bộ

Thực hiện: Trung tâm ĐTBD, Trường Đại học Công nghệ GTVT./.