• Liên hệ công việc: iide@utt.edu.vn

Tập huấn tuần sinh hoạt công dân và buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc, nhân sự kiện ngày Doanh nhân 13.10.2022

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các Cơ sở Giáo dục đào tạo trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học mới 2022-2023, Ban Giám hiệu Nhà trường giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp đảm trách 02 Chuyên đề Tập huấn gồm: (1) Kỹ năng mềm và (2) Công tác sinh viên về hoạt động Khởi nghiệp - Hướng nghiệp cho Tân sinh viên khóa 73 được triển khai tại CSĐT Vĩnh Phúc ngày 13/10/2022.

Toàn cảnh buổi Tập huấn “Tuần sinh hoạt công dân” tại Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc ngày 13/10/2022

Tham dự buổi khai mạc Tập huấn về Lãnh đạo CSĐT Vĩnh Phúc có TS. Vương Văn Sơn - Phụ trách CSĐT, về phía Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp có TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm; TS. Đỗ Văn Thái - Đại diện Trung tâm tại CSĐT Vĩnh Phúc; ThS. Nguyễn Anh Tú - Trưởng Bộ phận Khởi nghiệp, hướng nghiệp kiêm Chủ nhiệm CLB Sáng tạo khởi nghiệp UTT, về phía Đoàn Thanh niên CSHCM có đồng chí Trịnh Huyền Anh - Bí thư Liên chi đoàn CSĐT, Giảng viên Khoa Chính trị-ANQP-GDTC kiêm Chủ nhiệm CLB Sáng tạo khởi nghiệp UTT Vĩnh Phúc cùng một số thành viên CLB Sáng tạo khởi nghiệp UTT Vĩnh Phúc. Các thành viên tham dự tại 02 Đơn vị (Trung tâm và Đoàn TNCS HCM) cùng phối hợp tham gia chia sẻ những nội dung Chuyên đề Tập huấn đến với Tân sinh viên.

Hình ảnh trao đổi, tập huấn của Lãnh đạo Trung tâm phối hợp cùng các Thành viên trong 02 Đơn vị chia sẻ với Tân sinh viên khóa 73 tại Hội trường lớn ngày 13/10/2022

Nhân sự kiện ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 - đây là đội ngũ then chốt giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Quốc gia, đồng thời Doanh nhân là những CEO giỏi, có vai trò quyết định cao nhất trong tổ chức doanh nghiệp về việc lên kế hoạch và định hướng chiến lược, hướng đi của doanh nghiệp, trong đó có việc quyết định đến nguồn nhân lực chất lượng cao đầu vào của đơn vị. Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp được đón tiếp Đoàn lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đến thăm và có buổi làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc gồm có bà Trần Huyền Trang - Giám đốc Trung tâm cùng 02 cán bộ thuộc Bộ phận Khởi nghiệp và Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp. Trung tâm Sở KHĐT Vĩnh Phúc với chức năng chính tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Sở trong việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; thúc đấy các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và tư vấn dịch vụ cũng như giải đáp và tháo gỡ các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm tạo cơ hội để kết nối doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên Nhà trường tại CSĐT Vĩnh Phúc trong công tác Khởi nghiệp - Hướng nghiệp.

Hình ảnh Đoàn lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Vườn ươm CSĐT Vĩnh Phúc ngày 13/10/2022

Tại buổi làm việc, TS. Vương Văn Sơn - Đại diện lãnh đạo Nhà trường tại CSĐT Vĩnh Phúc trao đổi thông tin và đề xuất với Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng, khởi nghiệp - hướng nghiệp, đặc biệt là hoạt động xúc tiến, kết nối hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh gắn với hoạt động công tác sinh viên và nghiên cứu chuyển giao KHCN từ nguồn lực sẵn có là CBGV và Sinh viên trong CLB Sáng tạo Khởi nghiệp UTT tại CSĐT Vĩnh Phúc.

Hình ảnh Lãnh đạo CSĐT Vĩnh Phúc chụp ảnh cùng Thành viên tại Tổ hợp vườn ươm

 Bà Trần Huyền Trang - Đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của CBGV tại CSĐT cũng như buổi làm việc khởi đầu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 sẽ mở ra ngưỡng cửa hợp tác xúc tiến và kết nối nguồn lực sẵn có của Nhà trường với các doanh nghiệp trên địa bàn theo nội dung đại diện CSĐT Nhà trường đã đề xuất. Qua buổi làm việc, bà Trần Huyền Trang định hướng một số nội dung hợp tác mà hai bên có thể phối hợp triển khai ngay được trong hoạt động khởi nghiệp - hướng nghiệp, bên cạnh đó Trung tâm Sở KHĐT Vĩnh Phúc sẽ đưa nội dung buổi làm việc hôm nay trong công tác kết nối đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu của các doanh nghiệp vào kế hoạch hoạt động năm 2023 để hai bên cùng triển khai phục vụ doanh nghiệp.

Hình ảnh buổi thăm và làm việc của Đoàn lãnh đạo Trung tâm Sở KHĐT Vĩnh Phúc tại Tổ hợp vườn ươm CSĐT Vĩnh Phúc ngày 13/10/2022

TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm hợp tác từ quý Trung tâm Sở KHĐT Vĩnh Phúc, cũnh như sự tạo điều kiện của Lãnh đạo CSĐT Vĩnh Phúc đã sớm đưa Tổ hợp vườm ươm vào vận hành khai thác nhằm tạo không gian làm việc chung cho CBGV - Doanh nghiệp - Sinh viên ngay đầu năm học mới, qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, CBGV hướng đến thương mại hóa sản phẩm KHCN ngay trong Nhà trường. Đặc biệt là sự ghé thăm và làm việc của Đoàn lãnh đạo Trung tâm Sở KHĐT Vĩnh Phúc trùng ngày Doanh nhân 13/10 đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng và tiềm năng tại CSĐT Vĩnh Phúc với hoạt động công tác sinh viên cũng như hoạt động đào tạo bồi dưỡng nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc - sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cũng như nâng cao vị thể và hình ảnh của Nhà trường tại CSĐT.

* Một số hình ảnh tại buổi Tập huấn cho Tân sinh viên và Làm việc với Đoàn lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc:

ThS. Nguyễn Anh Tú - Trưởng Bộ phận Khởi nghiệp - Hướng nghiệp kiêm Chủ nhiệm CLB Sáng tạo khởi nghiệp UTT tham gia chia sẻ tại buổi học tập của Tân sinh viên khóa 73

Đồng chí Trịnh Huyền Anh - Bí thư Liên chi đoàn CSĐT, Giảng viên Khoa Chính trị-ANQP-GDTC kiêm Chủ nhiệm CLB Sáng tạo khởi nghiệp UTT Vĩnh Phúc chia sẻ tại buổi học tập của Tân sinh viên khóa 73

Buổi học tập “Tuần sinh hoạt công dân cho Tân sinh viên khóa 73” diễn ra sôi động, các Thành viên 02 Đơn vị tương tác với Tân sinh viên theo các Chủ đề Kỹ năng và Khởi nghiệp - Hướng nghiệp, đồng thời nhiều Tân sinh viên mong muốn được tham gia thànhv iên CLB Sáng tạo KN

Hình ảnh không gian làm việc chung tại Tổ hợp vườn ươm CSĐT Vĩnh Phúc

Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghệ GTVT./.