• Liên hệ công việc: iide@utt.edu.vn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
  • Hoạt động
  • 03-06-2020

Thực hiện chủ trương của Bộ GTVT về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và quan hệ hợp tác, phối hợp giữa 2 Trường trong công tác ĐTBD nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phạm vi lĩnh vực về...

Hội thảo Nâng cao năng lực về chính sách, Sở hữu trí tuệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 18/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp cùng với Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Đào tạo (UTT) đồng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi ng...

Tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải & người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 04/12/2019 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) - Chi nhánh vận tải (thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp v...

Tập huấn Nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 16/11/2019 tại Phân hiệu Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) tổ chức khai mạc Khóa Tập huấn nghiệp...

Chương trình đi thực tế tại kênh truyền hình số vệ tinh K+ khóa đào tạo bồi dưỡng - Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hoạt động
  • 03-12-2019

Chiều ngày 02/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình đi thực tế tại Kênh truyền hình số vệ t...