• Liên hệ công việc: iide@utt.edu.vn
Hội thảo Thực trạng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
  • Hoạt động
  • 24-11-2019

Ngày 22/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp cùng với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Đào tạo (UTT) đồng phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Hỗ...

Khai mạc khóa đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hoạt động
  • 12-11-2019

Ngày 11/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm cho...

Chương trình tọa đàm Từ khởi nghiệp cơ bản đến chuyên gia tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và hướng nghiệp
  • Hoạt động
  • 08-11-2019

Ngày 11/10/2019 tại Phân hiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức buổi...

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ khởi nghiệp
  • Hoạt động
  • 28-10-2019

Giảng viên giảng dạy về khởi nghiệp; Lập Kế hoạch kinh doanh và Thuyết trình gọi vốn đầu tư

Khai giảng Khóa tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe
  • Hoạt động
  • 19-10-2019

Khóa Tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho 130 Lái xe và Nhân viên phục vụ trên xe đến từ 20 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội